Julemarked i Thorsø den 27. november.

Så er julemarkedet overstået, det store træ ved Pavillonen er tændt – den største del af byens befolkning var samlet ved julemarkedet i det mest fantastiske vejr. Boderne havde et fint salg og da kl. blev 16.00 og provst Anders Bonde holdt juletalen var der en stemning, hvor folk lyttede andægtigt og efter talen blev julemanden kaldt frem. I mange år har julemarkedet været afholdt på torvet, men kloakarbejdet havde bevirket, at markedet måtte flyttes, og det viste sig, at pladsen ved Pavillonen var meget velegnet, når så mange mennesker slutter op om arrangementet.

Her følger nogle glimt fra dagen:

 

Så er det snart 1. søndag i advent, og det traditionelle julemarked vil finde sted som sædvanligt – men denne gang ved Pavillonen, da midtbyen er gravet op og med store huller.

Julemarked 2016. Plakat til tryk

Så er ENGEN indviet.

Den 1. oktober kl. 12.00 blev første del af lyskunstprojektet i Thorsø indviet. 50 – 60 af byens borgere var kommet ned til Pavillonen for at være med til denne begivenhed. Vejret viste sig fra sin allerflotteste side, så det blev en hel folkefest.

Formanden for Thorsø Håndværker- og Borgerforening, Martin Bjerregaard Jensen, bød velkommen til forsamlingen og en særlig velkomst til kunstneren Jette Hye Jin Mortensen, som var kommet til Thorsø for at fortælle om skulpturens tilblivelse.

Hans Dahlgaard, som havde været med i hele processen fra de første tanker om lyskunst i Thorsø fremkom i 2012, holdt indvielsestalen, og han gennemgik processen fra det første bestyrelsesmøde i THB i 2012 og frem til i dag, hvor den første trediedel at Lyskunstprojektet står færdigt. Favrskov kommune og Statens Kunstfond har været de store bidragydere, og det er meningen at hele lyskunstprojektet skal indvies i 2017 – året hvor Århus er kulturhovedstad.

Efter at forsamlingen havde råbt tre rungende hurra´er, var det Jettes tur til at fortælle om processen med at lave denne skulptur. De indstøbte planter er plukket i engen ved søen, tørret og senere indstøbt i epoxy. Denne del af arbejdet er foregået på Samsø, og da skulpturen er 10 meter lang og selve bænken vejer 1,5 t, måtte der tre lastvogne til for at få skulpturen til Thorsø og få den anbragt på den endelige plads.

Efter Jette havde fortalt om ENGEN, var der vand og øl til alle, og folk blev hængende og småsnakkede og man kunne også få uddybende forklaringer fra Jette om processen. Herunder vises nogle billeder fra dagens begivenhed:

 

 

Husk de kommende arrangementer:

Folkemødet i Thorsø den 1. oktober i Pavillonen er AFLYST på grund af manglende tilmeldinger. ………….DESVÆRRE.

Første del af lysskulpturen “ENGEN” indvies denne dag kl. 12.00, så mød frem og vær med.

Se programmet øverst på siden ved at klikke på Folkemøde i Thorsø.

Den 28. og 29. oktober 2016 løber revyen af stabelen i Thorsø Pavillon.

Sæt allerede nu et stort kryds i kalenderen!

Stitur ad Vildtbanestien den 8. juni kl. 19.00

 

Stitur med historie og gode historier

Godt 40 var med, da Thorsø Håndværker- og Borgerforening inviterede til en gåtur på den gamle vildtbanesti, der går fra banestien til Futting.

- Vi havde Gerda Kristiansen med til at fortælle om stien og dens historie, og det blev en spændende tur, fortæller formanden for Thorsø Håndværker- og Borgerforening, Martin Bjerregaard Jensen.

Stien har i tidens løb haft to funktioner. Dels har den været Futting-bøndernes vej til Thorsø Mølle, dels har den været en markering af kongens jagtområder, de såkaldte vildtbaner.

På stien findes også en sten, der er stillet op i 1743 af Kong Christian d. 6.

Turen sluttede med kaffe og kage, hvor vildtbanestien rammer Søndergade, og det blev til mere snak, flere gode historier om ting tilbage i historien.

- Det blev en hyggelig aften, og vi snakkede da også om at lave flere af den slags historiske stiture i egnen omkring Thorsø, siger Martin Bjerregaard Jensen.

Stitur ad Vildtbanestien i Thorsø den 8. juni kl. 19.00

Turen starter på torvet, ad banestien til Vildtbanestien. Kaffepause ved Anette med kaffe, the, varm cacao og hjemmebag. Hjem ad Søndergade. De, der ikke kan gå turen ad stien, kan bruge Søndergade begge veje. Er man ikke så meget til gåtur, kan man køre til kaffepausestedet ved Anette. Uanset, hvordan man transporterer sig, mødes vi ca. halv otte ved Anette. Her fortæller Gerda Kristiansen om vildtbanestien m.v., og vi går det lille stykke  ad vildtbanestien til  vildtbanestenen, som Gerda også vil fortælle om. Derfra hjem ad stien eller retur op ad Søndergade til fods eller i bil.Stien eller vejen er oprindeligt Futtinggårdenes vej til Thorsø Mølle. Den har gået her gennem århundreder, men dens betydning som færdselsvej svandt ind, da Tangeværket blev oprette i 1920. Gårdene fik elektricitet og dermed egne kværne til kornet.

Alle er velkomne til at deltage.

 

Halvbrændte havemøbler og skrald i sækkevis

Se ovenfor – Ny side med: Folkemøde i Thorsø!

Thorsø er ren og klar til konfirmationen på fredag

Næsten 50 Thorsøborgere mødte søndag formiddag op for at være med ved Thorsø Håndværker- og Borgerforenings årlige oprydningsdag.

- Det er blevet en fast tradition i Thorsø, at vi rydder op i byen søndagen før konfirmationen, og med dagens flotte opbakning, trods et ikke alt for godt vejr, nåede vi stort set hele byen rundt, fortæller formanden for Thorsø Håndværker- og Borgerforening, Martin Bjerregaard Jensen.

Igen i år var KFUM-Spejderne og fodbolddrengene fra TIF med, og det samlede resultat blev mere end 40 sække blandet affald samt nogle delvist afbrændte havemøbler.

- Vi er glade for, at så mange er med til at pynte byen inden den store festdag på fredag. Vi fik også gjort klar, så foreningens store flagallé er på plads fredag fra morgenstunden, siger formanden.

 

 

Oprydning 2016

 

Generalforsamlingen i THB var velbesøgt, og Hans Dahlgaard aflagde for sidste gang formandsberetning for det forløbne år.

Beretningen bringes herunder:

Ordinær generalforsamling

den 15. marts 2016

i Tungelund aktivitetscenter

Beretning for året 2015

Der er i 2015 som sædvanligt blevet gennemført en lang række aktiviteter.

Årets faste aktiviteter

 • Egnsfest
  Borgerforeningen deltog efter sædvane i egnsfesten med flagallé, kondiløb  samt kaffebord torsdag morgen

 

 • Revy
  Revyen i efteråret var en jubilæumsrevy – 25 år uafbrudt med revy og oven i købet for Jens Bramer og Nete. Det blev en stor succes. Revyholdet gjorde det fremragende og fik stor ros af publikum. For første gang i en årrække var der fyldt helt op til begge aftener. Det ser ud til, at en ny generation af thorsøborgere har fået smag for at komme til revy. Lørdag aften sluttede med levende musik, og det kan nok trække endnu flere til revyen.

 

 • Julemarked
  Årets julemarked på torvet blev igen en stor succes med div. stande, julemand og gratis slikposer fra Meny og XL til omkring 300 børn. Årets taler var byrådsmedlem Flemming Nørgaard fra Ulstrup, og han var overvældet over at se så mange mennesker troppe op på torvet en kold og blæsende novemberdag, men det er blevet en god, fast tradition i et samarbejde med DUI, KFUM-spejderne, Rideklubben og menighedsrådet. Desværre måtte fakkeltoget aflyses p.g.a. blæsevejret, og det betød, at der kom færre med op i kirken og til den efterfølgende risengrød i konfirmandhuset.

 

 • ”Store oprydningsdag!”

Sidste forår havde vi for syvende gang en ”Gør byen ren!” dag i april. Vi fik hjælp af en flok grønne spejdere, som sammen med forældrene og trofaste thorsøborgere var der ca. 60 til morgenkaffe i hallen. Denne oprydningsdag bliver gentaget i år den 17. april, og ulveungerne er igen parate til at hjælpe.

 

 • Årets Thorsø-Rose bliver denne gang uddelt for 16. gang. Der har i år været adskillige gode forslag, så den vanskelige udvælgelse har bestyrelsen måttet påtage sig, og rosen i år bliver tildelt Røde Kors butikken i Torvehuset, men det har I jo nok gættet, men det vender vi tilbage til efter generalforsamlingen.

 

 • Øvrige aktiviteter i årets løb.

Sidste forår fik vi et tip fra et af medlemmerne om, at vi burde arrangere en stivandring rundt i Thorsø. Det gjorde vi så i samarbejde med forslagsstilleren, Martin Bjerregaard, og på trods af silende regn kom der over fyrre mennesker og det blev en fin tur, der sluttede i Pavillonen, hvor der blev serveret kaffe og brød.

 

Cykelstien til Sall har været på ønskesedlen i mange år, men først i 2013 kom der for alvor skub i tingene, og der blev afsat penge på kommunens budget. I sommeren 2015 var cykelstien klar og vi var med til, sammen med beboerforeningen i Sall og Favrskov kommune at planlægge og afvikle indvielsen en lørdag i august. Vejret var højsommerligt, og der var mødt så mange op ved Pavillonen i Thorsø, at da cyklisterne satte kursen mod Sall strakte slangen sig over 1 kilometer.

 

Lyskunst i Thorsø.

 • Vi har arbejdet med projektet nu siden 2013. Efter mange møder og mange ansøgninger kom der skred i planerne. Kommunen bevilgede penge til projektet, og der blev sendt en ansøgning til Statens Kunstfond, som fandt planerne så spændende, at de bevilgede 750.000 kr. oven i det beløb, vi havde fra kommunen. Der blev udskrevet en konkurrence blandt interesserede kunstnere, og blandt de mange interesserede, blev tre kunstnere udtaget til at komme med færdige forslag til ”Lyskunst i Thorsø”. Forleden aften blev de tre forslag fremlagt ved et borgermøde i Pavillonen, og ved en afstemning blandt de fremmødte blev Jette Hye Jin Mortensens forslag valgt, og det bliver nu realiseret i den kommende tid. Der har været brugt megen tid og mange kræfter på disse projekter, men belønningen er at det lykkes. Det er jo et samarbejde mellem mange parter, der har ført til de resultater, vi nu kan se tilbage på, og jeg vil her citere John F. Kennedys ord:” Sejren har mange fædre – nederlaget er forældreløst!”

 

 

 • Jeg vil her til sidst gerne sige tak til den øvrige bestyrelse for godt samarbejde i årenes løb. Der har været en god stemning ved vore møder, og det har ikke været svært at få opgaverne udført. Det er med et vist vemod, jeg nu stopper i foreningen, men jeg fornemmer, at tidspunktet er rigtigt valgt, og jeg vil fremover følge jer og møde op til de arrangementer, I inviterer til i Thorsø.

 

Hans Dahlgaard, formand

 

Generalforsamling i Cafe´ TAC tirsdag den 15. marts kl. 19.30.

Se dagsordenen nedenfor!

Nyt opslag om Generalforsamling 2016

Sæt kryds i kalenderen ved den 15. marts!

Lyskunst

 

 

 

 

 

Den 9. marts kl. 19.00 i Thorsø Pavillon. Her kommer de tre udvalgte kunstnere og præsenterer hver især deres forslag til “Lyskunst i Thorsø”!

Alle fremmødte vil efter præsentationen være med til at stemme om, hvilket af de tre projekter der vil blive ført ud i livet.

Det foregår i Pavillonen fra kl. 19.00 til kl. 21.00 – Alle er velkomne. Se mere på siden øverst; Lyskunst i Thorsø!

Hvem skal have Thorsørosen i år?

Læs mere om generalforsamlingen her:

Så blev juletræet tændt i Thorsø

Første søndag i advent er der tradition for at der er julemarked på torvet og højdepunktet – i hvert fald for børnene – er når lysene i det store træ bliver tændt og når julemanden bliver kaldt frem med sin gavesæk.

I år var det byrådsmedlem Flemming Nørgaard fra Ulstrup, der holdt juletalen og med hjælp fra børnene fik tændt træet og efter adskillige råb fik kaldt julemanden frem.

Vejret havde holdt folk væk fra pladsen, men da træet skulle tændes, var der ligeså mange mennesker på torvet som sædvanligt, og heldigvis lod stormen Gorm vente på sig og kulminerede først midt på aftenen.

To fulde huse i Thorsø Pavillon til Jubilæumsrevyen 2015

Lyskunst i Thorsø har fået sin egen side.Klik dig ind øverst på siden her!

Herunder kan I se omtalen af revyen, som blev bragt i Midtjyllands Avis den den 27. oktober 2015.

MJA Efter Revyen

Thorsøs festlige revyhold er klar igen med en jubilæumsrevy, der slår alle tidligere forestillinger, så det er klogt allerede nu at reservere datoerne.  PS! Der er udsolgt til lørdag, men endnu få billetter til fredag

Ny Film (21).Film_SnapshotHer ser I revyholdet fra sidste år. Jens Bramer har været med i alle 25 år, så han er jubilar sammen med revyen.

Det var den 23. og den 24. oktober!

Se herunder udklip fra Midtjyllands avis den 20. oktober 2015:

Jubilæumsrevy 1 Jubilæumsrevy 2